Underhåll

Underhållsteam ansvarar för avhjälpande underhåll, akut avhjälpande underhåll liksom förebyggande underhåll, besiktningar, montering och demontering i samband med leveranser och hämtningar samt anpassning/montering av tillbehör av hjälpmedel som finns hos patient/brukare. Arbetet bedrivs i team på 4 orter där Hjälpmedelscentralen har verksamhet i Västra Götaland. I underhållsteamen arbetar hjälpmedelstekniker, hjälpmedelsingenjörer och koordinatorer. 

För att beställa registrerar förskrivare en arbetsorder i webSesam. För att så snabbt som möjligt kunna utföra önskad arbetsorder och för att kunna följa upp att överenskomna ledtider hålls är det viktigt att rätt arbetsordertyp används. Om tekniker upptäcker att fel typ av arbetsorder valts kontaktas förskrivare om att lägga ny och den gamla makuleras eftersom Hjälpmedelscentralen inte kan ändra felaktigt vald arbetsordertyp.