Teknisk utredning vid misstanke om medicinteknisk avvikelse

Används vid önskemål att Hjälpmedelscentralens tekniker bistår med teknisk kompetens och/eller ta fram teknisk dokumentation i samband med att vårdgivare utreder om det föreligger en medicinteknisk avvikelse på hjälpmedel som hyrs av oss. Vi kan ge stöd i bedömning om det kan röra sig om produktfel, använd för fel ändamål, bristande information, bristande underhåll, handhavandefel eller annat. Medicintekniska avvikelser ska anmälas till Läkemedelsverket för utredning – vår insats är inte en ersättning av detta.

Avvikelser