Filmen om Cashmira......

Filmen om Cashmira och Försörjningsförvaltningen/ Hjälpmedelscentralens insatser.