Konsultation

På Hjälpmedelscentralen finns konsultationsteam som fungerar som expertstöd för förskrivare. Expertstödet innefattar rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. I konsultationsteamen arbetar hjälpmedelskonsulenter och konsultationstekniker. Hjälpmedelskonsulenterna är till sin grundprofession legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter eller sjuksköterskor. Konsultationstekniker är tekniker med kompetens kring specialanpassning. 

Expertstödet har ett konsultativt arbetssätt gentemot dig som förskrivare 

Konsultationsteamen strävar efter öppenhet och tillit för att göra möten trygga och bekväma för alla inblandade parter. 

Guide vid val av arbetsorder

Konsultation

Konsultation väljs när du önskar hjälp i någon av förskrivningsprocessens faser med råd, förslag och individuella inställningar gällande hjälpmedel till en specifik patient. Bifoga gärna konsultationsunderlag i arbetsordern.

Kom ihåg att ange vem som är betalare. Detta är särskilt viktigt om det gäller en förtroendeförskrivning/konsultation. När du väljer konsultation ska du också välja tjänsteprodukt i en rullist. Detta val hjälper webSesam att styra konsultationen till rätt kompetens och att rätt betalare får fakturan.


Anpassning

Det ingår i förskrivarkompetensen att kunna utföra sådana anpassningar som beskrivs i hjälpmedlets bruksanvisning/ brukarmanual/ förskrivarmanual. Denna arbetsordertyp används när du önskar teknikerhjälp att utföra en anpassning som kräver mer avancerad teknisk kompetens.

Teknikern anpassar efter förskrivarens anvisning. På arbetsordern anger du exakt vad som ska göras (t.ex. balansera Cross rullstol genom att flytta drivhjul till läge B1 eller flytta upp fotplatta 15cm från golvnivå). Det är en justering inom gränserna för vad som är tillåtet och det ingår ingen rådgivning om lämpligaste anpassning eller utprovningshjälp – önskar du sådan hjälp ska du använda konsultation (även om det är teknikers hjälp du önskar).

Om det inte går att ge exakta anvisningar om hur anpassningen ska utföras är det viktigt att förskrivaren har beredskap för att medverka vid anpassningen.


Specialanpassning

Denna arbetsordertyp ska alltid användas när en specialanpassning beställs. Önskas kostnadsförslag kan detta väljas under "Tjänsteprodukt" i arbetsordern. Specialanpassningsanvisning ska bifogas med arbetsordern i webSesam för att beställningen ska vara komplett och kunna påbörjas. Om kostnadsförslag önskas är det särskilt viktigt att anvisningen är detaljerad för att pris ska kunna beräknas. Efter att kostnadsförslag har lämnats kontaktar ni tekniker för att ge klartecken till tillverkning alternativ avblåsa specialanpassningen. Läs mer under fliken Specialanpassning.