Stöd vid beställning

Hjälpmedel beställs i Websesam.
I de fall beställningsstöd/beställningsformulär finns, hittar du dem här:
Rutiner, information och blanketter 

I flikarna under Stöd vid beställning finns specifik information om licenser gällande kommunikations- och kognitionshjälpmedel.