Konsumentprodukt

Konsumentprodukter är hjälpmedel som inte är CE-märkt som medicinteknisk produkt. Vilka produkter som är konsumentprodukter kan utläsas på respektive artikel i webSesam.  

Vad som gäller vid förskrivning av konsumentprodukt se mer information: 

Förskrivarens ansvar -Vårdsamverkan