Leverans

Leveranssektionen ansvarar för Hjälpmedelscentralens lager, rekonditioneringsverksamhet, utleveranser och hämtningar av hjälpmedel. I uppdraget ligger även att tillsammans med kund se till att hanteringen i buffertförråden fungerar enligt avtalet. Arbetet bedrivs i team på 4 orter där Hjälpmedelscentralen har verksamhet i Västra Götaland. I Leveransteamen arbetar lagerarbetare, tekniker, koordinatorer och avropare.