Rekonditionering

Med rekonditionering menas att vi återställer hjälpmedel till funktionsdugligt skick enligt leverantörens anvisningar. Det innebär att vi bland annat rengör, reparerar och funktionskontrollerar samt säkerställer att hjälpmedel är säkra innan de kan beställas till en ny brukare.

Rekonditionering förlänger livslängden på hjälpmedel och sparar pengar. Det är även ett miljövänligt alternativ jämfört med att köpa helt nytt.

Rekonditionering av hjälpmedel görs med delar/material, som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Bedömning av möjligheter till rekonditionering görs utifrån säkerhets-, funktions-, teknik och lönsamhetsaspekter. Vi ställer höga krav på att personal har erforderlig teknisk kompetens för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Enligt kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. SOSFS 1996:24 skall det finnas rutiner för hur och när hjälpmedel skall utrangeras.

Med rekonditionering så säkerställer vi ett säkert återanvändande av alla våra hjälpmedel i hela Västra Götaland.

Rekonditioneringsverkstäder finns på Hjälpmedelscentralens fyra orter, Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.