Buffertförråd

Automatisk lagerpåfyllnad i buffertförråd
Alla kunder har i hjälpmedelsavtalet möjligheten att få sina hjälpmedelslager påfyllda automatiskt. Varje kund bestämmer, tillsammans med Hjälpmedelscentralen, vilka artiklar och hur många man vill ha på buffertförrådet.

Förråden fylls på med det antal artiklar som är uttagna via webSesam upp till den nivå som är bestämt. Valet av artiklar som skall finnas i buffertförrådet ska vara de vanligaste artiklarna som används. Lagernivån är inte fast utan kan justeras sedan allt eftersom behovet ändras. Automatpåfyllnad kan vara både på hyresprodukter samt köpartiklar.

Buffertförrådet skall betraktas som lager för snabb tillgänglighet att få artiklar. De artiklar som inte är akuta utan kan planeras bör beställas från Hjälpmedelscentralen och levereras via vanlig leverans.

Fördelarna med det här systemet är flera. Det ger bättre kontroll av lagret och det behövs ingen som beställer till lagret.

Nytt buffertförråd
Om ni vill öppna ett nytt buffertförråd görs detta med blanketten nedan. Ansökan om nytt buffertförråd
Ansökan bör komma in två – tre månader innan uppstart för att vi skall kunna planera, upprätta ert förråd i våra system och verkställa transporter mm till er.

Uppackning i förråden
Alla kunder kan även få leveranserna uppackade. Hjälpmedelscentralen packar då upp leveransen i hyllorna och personmärkta artiklar ställs på angiven plats. Detta är en tilläggstjänst som ingår i avtalet och som sker i överenskommelse med Hjälpmedelscentralen. Har du önskemål om att starta eller göra förändringar i uppackning i förråd mailas det till:
buffertforrad@vgregion.se

Byte samt anmälan om kontaktperson för buffertförråd
För att hålla vårt kontaktregister uppdaterat så är det viktigt att ni omgående anmäler när ni gör ett byte av kontaktperson eller annan ändring av kontaktperson för ert buffertförråd. Ändringen mailas det till: 
buffertforrad@vgregion.se

Övriga frågor eller ändringar av ert buffertförråd
Behöver ni hjälp med att justera ert saldo, ändra artiklar, skicka tillbaka artiklar samt rådgivning rörande ert buffertförråd maila det till: 
buffertforrad@vgregion.se

Avluta ett buffertförråd
Om er verksamhet önskar avsluta ert buffertförråd maila det till:
buffertforrad@vgregion.se