Returhantering

De flesta returer som anländer till Hjälpmedelscentralen gäller de hjälpmedel som hyrs ut av centralen till våra kunder och hanteras vid återlämning av personalen där olika instruktioner/rutiner gäller beroende på varför returen sker.

Retur kan i vissa fall även gälla vid grundutrustningsärenden och beställningar som gäller utanför sortiment.

Retur kan göras på olika sätt som ex. Hämtorder i de fall hjälpmedlen är placerat på buffertförråd, institutioner eller privatadresser.
Direkt inlämning på central, underhållsarbeten, vid konsultation med konsulent.

Hjälpmedel scannas av och returneras, utgångna artiklar eller hjälpmedel som är för dåliga för att användas igen skrotas. Hjälpmedlen sorteras och skickas vidare till respektive huvudlager, där återställning till standardutförande sker. Alla hämtordrar kontrolleras för att säkerhetsställa att allt som angivits har kommit tillbaka.

Returnerade hjälpmedlen returneras till respektive lagerförande central under natten, Borås-Mölndal-Uddevalla-Skövde. Varje central ansvarar för en viss del av hela sortimentet.

Returer ska av alla parter ske på ett så ekonomiskt och miljömässigt sätt som är möjligt vid returtillfället för att göra det möjligt att kunna återanvända de flesta artiklar igen, hjälpmedel som inte återanvänds inom Västra Götalandsregionen skickas i så stor utsträckning som möjligt till bistånd.