Sortiment

Vårdgivarna inom samarbetsavtalet erbjuds ett brett utbud av hjälpmedel, med fokus på patienternas behov. Det är produktteamet uppdrag att ansvara för utveckling och vård av produktsortimentet. Arbetet utgår från dialog med beredningsgrupp Handbok och Sortiment och ska följa aktuella lagar, riktlinjer, standard samt handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel

Sortimentsöversikter

Handbok