Ersättningsgrupper – en väg till ökad användning av likvärdiga hjälpmedel

Enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) ska HMC upphandla och teckna nya avtal med leverantörer ungefär vart fjärde år. Därav behov av regelbunden sortimentsuppdatering.

Hjälpmedelshantering kännetecknas av cirkulär verksamhet som skapar:

  • tillgång till fler modeller - underlättar förskrivningsprocessen och ökar tillgängligheten
  • förbättrar möjlighet till leverans i tider av osäkerhet
  • miljövinster – återanvändning innebär att vi nyttjar större del av ett hjälpmedels livstid och därmed belastas jordens resurser mindre
  • ekonomivinster – tidigare upphandlat sortiment har 20% lägre hyra

Vid införandet av nytt sortiment grupperas likvärdiga artiklar i en ersättningsgrupp. Skapade ersättningsgrupper presenteras i sortimentsöversikten med informationstext. Ersättningsgrupp skapas för att synliggöra de likvärdiga produkter som finns i sortiment och för att underlätta beställning av dessa.  

Vid beställning av en artikel som ingår i en ersättningsgrupp erbjuder webSesam en likvärdig artikel om lagersaldo finns.

Om en likvärdig artikel föreslås för beställning är det möjligt att välja annan artikel genom att bocka för den som man vill beställa.

Artiklarna som är närmast lika grupperas i en ”fast” ersättningsgrupp, med start under oktober 2023. Med start 1 februari kommer ytterligare artiklar grupperas i fasta ersättningsgrupper. Totalt berörs då 8 produktområden och 68 artiklar.

Utförlig information angående skillnader mellan artiklarna och hur man ska göra om den erbjudna artikeln inte är aktuell för beställning finns även i den aktuella sortimentsöversikten. Eventuella tillbehör passar till båda modeller.

Vid fast ersättningsgrupp ändrar Sesam beställningen till en artikel med samma funktion och som är närmast lika. Ersättningsartikel kan inte ”bockas ur”. Om bytet inte kan accepteras lägger man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln telefonnummer 010-473 80 80 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder - för mer info se aktuell sortimentsöversikt. 

Erbjuden artikel kan levereras omgående. Tyvärr justerar inte webSesam leveranstiden med detsamma. Därför informeras du om leveranstiden i en separat text.

Tänk på att du alltid måste beställa tillbehör passande den artikel du väljer.

Om du är osäker på skillnaden mellan nytt och tidigare upphandlat likvärdigt sortiment, kan en hjälpmedelskonsulent i kundtjänst ge information om detta på telefonnummer 010-473 80 80 val 2, därefter val 3 Konsultation