Sortimentsöversikter

Vi erbjuder ett heltäckande leverantörsneutralt sortiment av hjälpmedel. Sortimentet är framtaget i samarbete med sortimentsgrupper som består av förskrivare och medarbetare från Hjälpmedelscentralen. Sortimentet är förankrat i Beredningsgruppen för handbok och sortiment

Under respektive rubrik nedan finns sortimentsöversikter för de områden där det finns ett genomgånget och/eller upphandlat sortiment.

Hjälpmedlen delas in i följande produktområden:

Andning och cirkulation
Hud och sår
Kommunikation och information
Muskel och nervstimulatorer
Mätning av fysiska, fysiologiska och biokemiska funktioner
Nutrition
Påkalla uppmärksamhet
Rörelse
Tillföra läkemedel
Digitala hjälpmedel


Hjälpmedel till patienter med hög brukarvikt som kan levereras inom 7 vardagar

Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel