Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

Vi är måna om att ständigt förbättra vår verksamhet, därför är det viktigt att du rapporterar om något har gått fel.

Du skriver en felrapport och berättar om vad vi inte levererat inom ramen för samarbetsavtal, överenskommelsen eller samverkan kring grundutrustning.
Vi använder rapporten för att korrigera felet och som underlag i vårt förbättringsarbete.

Rutiner och Information

Anmälan om förkommet hjälpmedel

Felrapport på artikel eller tjänst(webSesam)

Medicinteknisk avvikelse

Onormalt slitage(Skada utöver normal förslitning) 
(Länk till vårdsamverkan)