Medicinteknisk avvikelse

Tillvägagångssätt vid inskickande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen i samband med Medicinteknisk avvikelse

OBS! Inget underhåll eller annan fysisk påverkan får göras på hjälpmedel som klassats som en medicinteknisk avvikelse (MTA).

Vid behov att teknisk utredning och dokumentation av Hjälpmedelscentralen, registrera en arbetsorder i webSesam och välj åtgärd "Underlag till vårdgivares bedömn. medtek avvik"


1. Medicinteknisk avvikelse ska registreras hos Läkemedelsverket av            vårdgivaren utsedd person.

Länk till Läkemedelsverket E-tjänst 
Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

2. Ladda ner en kopia (PDF) av anmälan i E-tjänsten

3. En kopia på anmälan skall skickas till leverantören/tillverkaren och Hjälpmedelscentralen info.hmc@vgregion.se

4. Märk upp hjälpmedlet med en rosa tag och kryssa i rutan för medicinteknisk avvikelse. Registrera en arbetsorder i webSesam och välj åtgärd ”Produkt med medicinteknisk avvikelse till Läkemedelsverket
Ange arbetsordernumret på den rosa taggen och om läkemedelsverket har meddelat referensnummer anges även detta.

5. Beställ hämtning via hämtorder i webSesam.

För ytterligare frågor kring transporten, kontaktar du Hjälpmedelscentralen Kundtjänst, 010-473 80 80, val 2 därefter val 1 för Lager, Leverans och Kundorder.

Underlaget/informationen (rapport och svar) om alla medicintekniska avvikelser samlas för att de ska användas i samband med avtals- och sortimentsarbete, leverantörsavstämning, erfarenhetsåtergivning och verksamhetsutveckling.

Övrig information om medicinteknisk avvikelsehantering finns på vårdgivarwebben under guiden till samarbetsavtalet och
överenskommelsen HJMB.