Felrapport på artikel eller tjänst

Vi är måna om att ständigt förbättra vår verksamhet, därför är det viktigt att du via felrapporteringssystemet i webSesam rapporterar om något gått fel. Vi använder rapporten för att korrigera felet och som underlag i vårt förbättringsarbete.


Instruktion för felrapportering, se Användarmanual