Grundutrustning

Samverkan grundutrustning - Vid sidan av avtalet och överenskommelser för personliga hjälpmedel finns det för medverkande kommuner och verksamheter i Västra Götalandsregionen möjlighet att under avtalsperioden köpa och hyra grundutrustning samt beställa service av denna.

Detta omfattar hjälpmedel inom ordinarie sortiment till kommunernas egna verksamheter i Västra Götaland.

Information vid beställning av Grundutrustning