Service och underhåll av grundutrustning

Köpt Grundutrustning

Hjälpmedelscentralen utför service och underhåll av grundutrustning. Kostnaden regleras mot timdebitering.

Via webSesam kan beställning registreras på arbetsorder ”Option grundutrustning service” alternativt "Option grundutrustning Service – akut” eller så används formuläret, Service-Underhåll Grundutrustning

 


Hyrd Grundutrustning

Vid behov av avhjälpande underhåll och garantiåtgärder på hyrda hjälpmedel beställer du detta i första hand i webSesam genom att registrera en arbetsorder av typen avhjälpande underhåll.

Har du inte tillgång till webSesam så används formuläret, Service-Underhåll Grundutrustning alternativ att ringa till våran kundtjänst, 010-473 80 80,
val 1 därefter 1 för Felanmälan, där du får hjälp med att registrera arbetsordern.

Tänk på att ha hjälpmedlets individnummer tillgängligt, se bildexempel nedan.
blobid0.png