Information vid beställning av Grundutrustning

Verksamheter som t.ex. skolor, dagliga verksamheter,
grupp- och äldreboenden kan hyra eller köpa grundutrustning
från Hjälpmedelscentralen.

Ska hjälpmedlet användas till en specifik patient och vara personligt förskrivet ryms beställningen inte inom en grundutrustning. Förskrivande enhet kontaktas som ansvarar för bedömning och beställning.

Om förskrivare finns tillgänglig i verksamheten samt är bekant med upphandlat sortimentet i Västra Götalandsregionen, be hen om hjälp med behovsanalys och val av produkt.

Läs sortimentsöversikterna på Hjälpmedelscentralens webbplats för att se vad som finns i sortiment (gulmarkerat= aktuellt sortiment).
Sortimentsöversikter - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen

Vid generell rådgivning kring grundutrustning, som tex att ta fram artikelnummer och frågor om sortiment, kontakta vår Kundtjänst. 
010-473 80 80, val 2 därefter val 3 för Hjälpmedelskonsulent eller mejla till info.hmc@vgregion.se

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du ha svar på följande frågor, innan du kontaktar Kundtjänst

Vid Specifika råd och behovsutredning inför val av hjälpmedel registreras en arbetsorder för konsultation i webSesam. 

Har du inte behörighet till webSesam hänvisar vi till våra digitala blanketter

 

Beställning Grundutrustning

Beställning av Grundutrustning görs i webSesam

Har du inte behörighet till webSesam hänvisar vi till våra digitala blanketter

Vid beställning kontrollera att ni har följande uppgifter för att fylla i beställningsblanketten

 • Kundnummer och faktureringsuppgifter är ni osäkra på vilka uppgifter ni har hos oss så ring oss gärna på telefonnummer: 010- 473 80 80, val 2 därefter val 0 för grundutrustning.
 • Ska hjälpmedlet kombineras med befintligt hjälpmedel/produkt, tex taklyft, säng, rullstol. Ta reda på dess fabrikat och modell. Finns individnummer på hjälpmedlet notera individnumret.
  imageamnx.png
Beställning drivaggregat Grundutrustning

En konsultation för drivaggregat krävs alltid innan beställning av drivaggregat påbörjas.

 1. Arbetsorder för konsultation registreras i webSesam, Välj vårdenhet och inte personnummer vid beställning. Ska inte din vårdenhet vara betalare, ska beställningen göras via vår digitala blankett (Ska drivaggregatet kombineras med befintlig rullstol uppge individnumret)
 2. Beställning av drivaggregat görs efter avslutad konsultation. Välj vårdenhet och inte personnummer vid beställning. Ska inte din vårdenhet vara betalare, ska beställningen göras via vår digitala blankett (För att vi ska kunna hantera beställningen skall arbetsordernummer för Konsultationen uppges)
 3. Vid behov kan utbildning beställas.

Har du inte behörighet till webSesam hänvisar vi till våra digitala blanketter

Vid beställning kontrollera att ni har följande uppgifter för att fylla i beställningsblanketten:

 • Kundnummer och faktureringsuppgifter är ni osäkra på vilka uppgifter ni har hos oss så ring oss gärna på telefonnummer: 010- 473 80 80, val 2 därefter val 0 för grundutrustning.
 • Ska drivaggregatet kombineras med befintligt rullstol uppge individnumret
  imageamnx.png

Privata skolor och vårdgivare

Privata verksamheter som t.ex. skolor, dagliga verksamheter,
grupp- och äldreboenden som vill hyra eller köpa grundutrustning
från Hjälpmedelscentralen kan endast göra detta om de har en fakturaadress
till kommunen.

Detta pga att vi endast kan hyra ut eller sälja hjälpmedel till de kommuner
i Västra Götaland som har avtal med oss.