Viktigt att tänka på innan du kontaktar kundtjänst

  • Vem/vilka ska använda hjälpmedlet.
    Patient/patienternas längd, vikt, sittbredd.
    I vilka situationer och vilken miljö? Kan det finnas faktorer i miljön, tex bredder, höjder osv som kan begränsa.
  • Ska hjälpmedlet kombineras med befintligt hjälpmedel/produkt, tex taklyft, säng, rullstol. Ta reda på dess fabrikat och modell. Finns individnummer på hjälpmedlet notera individnumret.
  • Ska efterfrågat hjälpmedel kombineras med ett personligt förskrivet hjälpmedel skall detta först stämmas av med ansvarig förskrivare. Om drivaggregat skall kombineras med personligt förskriven rullstol skall ansvarig förskrivare uppges på arbetsorder för konsultation.