Produktteamet

Produktteamets uppgift är att, utifrån vårdgivarnas behov, arbeta
med upphandling av hjälpmedelssortimentet  för Västra Götaland.
Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
Målet är ett funktionellt  sortiment som uppfyller vårdgivarnas krav på funktion, kvalitet, miljö och ekonomi. Styrgrupper inom koncerninköp
anger ramar.

Produktteamet består av produktkonsulenter, inköpskoordinator samt pris- och statistikansvarig.

 Produktteamet ansvarar för:

 • Upphandlingsarbete
 • Sortimentsgruppsarbete
 • Leverantörskontakter
 • Avtalsvård
 • Analys och uppföljning av Medicintekniska avvikelser
 • Sortimentsöversikter
 • Utprovningsprotokoll/Beställningsunderlag
 • Artikelunderlag
 • Leverantörsuppföljning
    

Produktkonsulenter & Inköpskoordinator

hmc.produktteam@vgregion.se

Pris- och statistikansvarig

hmc.prisforfragningar@vgregion.se