Demontering/avinstallation

Välj denna arbetsordertyp när det krävs teknisk kompetens för att demontera eller avinstallera ett hjälpmedel i samband med hämtning. Tjänsten ingår i funktionshyran. Teknisk kompetens kan krävas för att demontera hjälpmedel som är monterade i tak, golv eller vägg (t ex taklyft) eller när ett huvudhjälpmedel ska demonteras från ett annat huvudhjälpmedel (t ex drivaggregat). För vissa hjälpmedel, där demontering/avinstallation ingår i funktionshyran, kan beställare välja att själv demontera/avinstallera eller att lägga en arbetsorder till Hjälpmedelscentralen (t ex mjukvaror till kommunikationshjälpmedel).

När arbetsorder om demontering/avinstallation är registrerad behövs det inte också registreras en hämtorder. Hjälpmedelscentralen utför hämtning utifrån registrerad arbetsorder om demontering/avinstallation.

Undantag: För sängar, gripostänger, toalyftar och UVB-lampor krävs ingen arbetsorder om demontering/avinstallation. I dessa fall räcker det med en hämtorder. Gripostänger behöver ej demonteras innan hämtning. Detta görs av Hjälpmedelscentralens personal i samband med hämtningen.

Demontering/avinstallation ingår inte i funktionshyran på enklare hjälpmedel (t ex badbräda, badlyft, sängdävert, förhöjningsklossar, antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd och fast toaförhöjning). Lägger man en arbetsorder om demontering/avinstallation på ett hjälpmedel där det inte krävs teknisk kompetens för att demontera eller avinstallera, kommer arbetsordern att debiteras enligt gällande taxa. Är denna typ av hjälpmedel inte demonterade innan hämtning och arbetsorder om montering/installation ej finns registitrerad, kommer Hjälpmedelscentralen att debitera för tjänsten.

Efter fastighetsägarens medgivande (separat blankett finns på vårdgivarwebben för medgivande Länk till Vårdsamverkan i Västra Götaland) får Hjälpmedelscentralen montera taklyftar och duschbritsar. I sjukvårdshuvudmannens åtagande ingår montering och nedmontering av hjälpmedlet. Vid nedmontering fylls fästpunkterna med utfyllnadsmaterial alternativt sitter bultar kvar. Ytskikt återställs inte med färg eller liknande.

Information vad som gäller kring demontering och avinstallation för olika artiklar, redovisas i de stödjande texter som finns kopplat till artiklarna i webSesam.