Transporter

Transporter av hjälpmedel inom leverans 

Transporterna körs med ett stort antal olika fordon, t ex, tunga lastbilar, lätta lastbilar, skåpbilar och personbilar.

Den typ av transporter vi utför är hemleveranser, transporter till buffertförråden samt mellan våra fyra huvudlager. Transporterna består av utleveranser av hjälpmedel som ska till brukaren och returleveranser som ska tillbaka till Hjälpmedelscentralen, då behovet av hjälpmedel upphört.

Lätta transporter körs vid hemleveranser och till buffertförråd där uppackning också sker. Vid hemleveranser aviserar vi leveransen till mottagaren, så snart vi fått kännedom om uppdraget.

De tunga transporterna körs först och främst mellan våra fyra huvudlager (Mölndal, Skövde, Uddevalla, Borås) nattetid. Tunga transporter används även i stor utsträckning till våra buffertförråd samt i enstaka fall vid hemleveranser.

Vid akutleveranser, då vi inte har möjlighet köra med egen personal, använder vi oss av en upphandlad leverantör som sköter detta.

Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera våra transporter. För oss är det viktigt att ha en bra dialog med vårdgivarna för att kunna effektivisera transporterna och minska antalet körda kilometer. Detta även då godsvolymerna ökar och utan att göra avkall på leveranssäkerheten!

Vi ställer tuffa krav på de som utför transporterna för Hjälpmedelscentralen. 

Se Västra Götalandsregionen miljömål