Montering / installation

Välj denna typ av arbetsorder när det krävs teknisk kompetens för att montera eller installera ett hjälpmedel i samband med leverans. Teknisk kompetens kan krävas för ett hjälpmedel som måste monteras på plats i patientens bostad (t ex säng), hjälpmedel som ska monteras i tak, golv eller vägg (t ex taklyft) eller huvudhjälpmedel som ska monteras på ett annat huvudhjälpmedel (t ex drivaggregat).  För vissa hjälpmedel, där montering/installation ingår i funktionshyran, kan beställare välja att själv montera/installera eller att lägga en arbetsorder till Hjälpmedelscentralen (t ex mjukvaror till kommunikationshjälpmedel). Tjänsten ingår i funktionshyran.

Montering/installation ingår inte i funktionshyran på enklare hjälpmedel (t ex badbräda, badlyft, sängdävert, förhöjningsklossar, antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd, tröskelramper och fast toaförhöjning). Lägger man en arbetsorder om montering/installation på ett hjälpmedel där det inte krävs teknisk kompetens för att montera eller installera, kommer arbetsordern att debiteras enligt gällande taxa.

För vissa hjälpmedel måste förskrivaren kontakta hjälpmedelskonsulent för att kunna utföra beställningen (t ex taklyft). I dessa fall är det hjälpmedelskonsulenten som ombesörjer att montering/installation genomförs.

Efter fastighetsägarens medgivande (separat blankett finns på vårdgivarwebben för medgivande Länk till Vårdsamverkan i Västra Götaland) får Hjälpmedelscentralen montera taklyftar och duschbritsar. I sjukvårdshuvudmannens åtagande ingår montering och nedmontering av hjälpmedlet. Vid nedmontering fylls fästpunkterna med utfyllnadsmaterial alternativt sitter bultar kvar. Ytskikt återställs inte med färg eller liknande.

Information vad som gäller kring montering och installation för olika artiklar, redovisas i de stödjande texter som finns kopplat till artiklarna i webSesam.