Generell rådgivning

Generell rådgivning innebär att du som förskrivare kan få allmänna råd och information kring hjälpmedel av hjälpmedelskonsulent. Rådgivningen är kostnadsfri (ingår i funktionshyran). 

Exempel på frågeställningar: Vilka komfortrullstolar finns i sortiment? Vad är skillnaden mellan två artiklar inom samma produktområde? 

För generell rådgivning når du oss via kundtjänst tfn 010- 473 80 80 val 2, därefter val 3 Hjälpmedelskonsulent. Du kan också ställa frågan till oss via mail till: hmc.ktj.hjalpmedelskonsulent@vgregion.se
Ange i rubrikraden vilket produktområde som din fråga avser.

För telefontider, se länk : Val 3 - Hjälpmedelskonsulent, Information och generell vägledning kring hjälpmedel - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Observera: Ingen patientspecifik rådgivning kan ges via detta val.