Patientspecifik rådgivning

Hjälpmedelscentralen erbjuder patientspecifik rådgivning. Utifrån patientens behov och förutsättningar konsulterar förskrivaren Hjälpmedelscentralen angående val av hjälpmedel, anpassning eller specialanpassning. 

Förskrivning av vissa hjälpmedel/produktområden kräver alltid en konsultation, exempelvis elrullstol eller där extern aktör involveras.  

Hjälpmedelscentralen är inte remissinstans och konsultation kräver därför alltid en medverkande förskrivare. Förskrivaren ansvarar för alla patientspecifika beslut.  

Det finns flera alternativ/mötesformer för hur en konsultation kan genomföras. 

Mötesformer för konsultation:

Telefonkonsultation

I de fall en telefonkonsultation önskas, anges detta i arbetsordern under efterfrågad åtgärd eller i konsultationsunderlaget. Erbjuden tid för telefonkonsultation motsvarar tid för förväntningssamtal.


Digital konsultation

Digital konsultation/digitalt möte sker via e-tjänsten Säkert videomöte.
Digital konsultation kan vara möjlig även vid specialanpassning, anpassning och montering/installation. Hjälpmedelscentralen bedömer, tillsammans med dig som förskrivare, mötesformens lämplighet utifrån patientens behov, olika parters förutsättningar samt målet med mötet. Om det anses som lämplig mötesform kommer du få en engångslänk för inbjudan till mötet till din mail som du angett i WebSesam.

Tekniska förutsättningar:

  • Surfplatta, dator eller smartphone. Val av skärm kan påverka patientens delaktighet.
  • Väl fungerande internetuppkoppling. Vid hembesök fråga patienten om det finns möjlighet att koppla upp sig mot Wifi (be patienten förbereda namn och lösenord i tid).
  • Förbättra bild- eller ljudkvalitén med extern kamera på stativ, mikrofon och högtalare om det är många i rummet som deltar.
  • Headset kan användas med fördel om du är ensam i rummet.
  • ID-handling uppvisas som identifiering i kameran innan besöket kan påbörjas (gäller både förskrivare och deltagare).

Konsultation - Hjälpmedelscentralen

Konsultation på Hjälpmedelscentralen ger bästa förutsättningar för att hitta optimal lösning utifrån patientens behov.  

På Hjälpmedelscentralen finns hjälpmedel och tillbehör inom respektive produktområde tillgängliga och möjligheter att genomföra specialanpassningar om så krävs.  


Konsultation - hembesök eller annan plats

Hembesök väljs i de fall förskrivare och hjälpmedelskonsulent ser att det är den lämpligaste platsen utifrån patientens behov. Besök kan ske på annan plats så som på skola eller daglig verksamhet.