Skyddad identitet

För personer med skyddade personuppgifter ska en arbetsorder för konsultation registreras i webSesam. Se guide nedan hur registrering görs. 

Guide- Konsultation till person med skyddad identitet 

Bifoga gärna ett konsultationsunderlag till arbetsordern i webSesam. Hjälpmedelskonsulenten kan då förbereda sig inför förväntningssamtalet och ärendet kan hanteras på ett effektivt sätt. 
 

Har du frågor/funderingar som berör registreringen i webSesam, kontakta gärna vår kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 4 för webSesam support, öppet måndag-fredag kl.08:00-12:00.