Akut konsultation

I vissa situationer kan det vara aktuellt med en akut konsultation (erbjuden tid inom 5 dagar). Kriterier för när akut konsultation kan beställas anges på Vårdgivarwebben, se länkar nedan. Ingen extra avgift tas ut för akut konsultation. 

Samarbetsavtalet – Expertstöd och konsultation   
Överenskommelsen - Expertstöd och konsultation 

Vid behov av akut konsultation ringer du direkt till vår Kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 3 för Hjälpmedelskonsulent.