Arbetsgång Konsultation

Inför en konsultation ska förskrivare ha gjort en bedömning av patientens behov. 

  • Förskrivaren registrerar en arbetsorder Konsultation i webSesam, bifoga gärna konsultationsunderlag. Säkerställ att kontaktuppgifter och betalarnummer är korrekta (kontakta kostnadsansvarig vid behov).  
  • I de fall konsultationen rör hjälpmedel som kräver särskild prövning ska ansökan göras till kostnadsansvarig.  
  • Erbjudande om tid för förväntningssamtal skickas från Hjälpmedelscentralen via mail och tiden skall bekräftas av förskrivare inom fem arbetsdagar. Möjlighet kan finnas att tidigarelägga förväntningssamtalet. Kontakta Hjälpmedelscentralen på 010-4738080, val 2 och sedan val 9 för att se om det är möjligt. 
  • Vid behov av-/ombokning av förväntningssamtal: välj telefonval som ovan. 
  • Vid utebliven bekräftelse av erbjuden tid inom fem arbetsdagar tas bokningen bort av Hjälpmedelscentralen. Förskrivare ansvarar för ny kontakt. Har ny kontakt inte tagits via ovanstående telefonnummer inom tre veckor makuleras arbetsordern. 
  • Förskrivare och hjälpmedelskonsulent genomför förberedelser inför förväntningssamtalet, se flik "förberedelser inför konsultation/förväntningssamtal." 
  • Förväntningssamtalet genomförs. 
  • Om förskrivare efter förväntningssamtalet inte önskar vidare insatser från konsulent utan bedömer att hen på egen hand kommer vidare i ärendet, avslutas ärendet.
  • Finns behov av fortsatt konsultation bokas ny tid för ytterligare telefonkonsultation, digitalt eller fysiskt möte. 
  • Efter genomförd konsultation erbjuds uppföljningsmöte, företrädesvis digitalt när det är lämpligt. Vi ser positivt på att utöver att följa upp resultatet också utvärdera mötet mellan förskrivare och konsulent. 

DART och Hjälpmedelscentralen samverkar

Samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och DART Kommunikationsstöd

Nytt arbetssätt kommer att testas med start i januari och utvärderas i maj -2024
Vid behov kan Hjälpmedelscentralen delta (digitalt eller fysiskt) på avstämningsmöte som DART har tillsammans med förskrivare och patient då utredning är genomförd. Det gäller främst i de fall då ögonstyrning, specialanpassningar, produkter utanför sortiment och i vissa fall montering/anpassning är aktuellt.

Förskrivare lägger en arbetsorder innan avstämningsmötet på DART för att påbörja ärendet med Hjälpmedelscentralen.