Förberedelse inför konsultation/förväntningssamtal

Förberedelser är viktiga för att nå hög kvalité och effektiva möten 

Våra förväntningssamtal syftar till att hämta in viktig information inför utprovning och skapa en gemensam bild av patientens behov och utifrån det förbereda lämpliga åtgärder.  

Konsultationsunderlaget  syftar till att underlätta för förskrivare att inhämta viktig information men även för att ge hjälpmedelskonsulent möjlighet att förbereda konsultationen. Konsultationsunderlaget är utgångspunkten vid förväntningssamtalet och önskas bifogas till arbetsordern i webSesam. 

Checklista inför/vid förväntningssamtal kompletterar konsultationsunderlaget och är ett stöd som kan användas inför och vid förväntningssamtal. Det syftar till att skapa ett tryggt möte för alla parter. 

Konsultationsunderlag och checklista inför/vid förväntningssamtal finns tillgängliga som förberedelsematerial. Se länkar nedan. 

Konsultationsunderlag:  

Gång/Träning -gånghjälpmedel, träningshjälpmedel 
 
Sittande -arbetsstolar, drivaggregat, elrullstol, hygien (samtliga hygienhjälpmedel), manuell rullstol, modulära sittsystem/formgjuten sits, sitt- och ryggdynor, speciella sittmöbler, sulky 
 
Kommunikation/Kognition/Larm -miljöstyrsystem, inmatningsenheter till datorer, personliga nödlarmsystem, samtalshjälpmedel, tid och planering 
 
Överflyttning/Liggande/Kroppsskydd -kroppsskydd, lyft/sele, madrass, manuella överflyttningshjälpmedel, positioneringskuddar, ramp, säng 

På konsultationsunderlaget väljer du vilket produktområde konsultationen avser. 

Har du frågor eller funderingar kring hur du fyller i underlaget, vänligen kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst 010-473 80 80 val hjälpmedelskonsulent.