Specialanpassning

Förskrivaren ansvarar för att utreda om patientens behov kan tillgodoses med befintliga hjälpmedel i eller utanför sortiment. Är detta utrett och någon lösning inte har hittats finns möjlighet till specialanpassning. Vid specialanpassning arbetar hjälpmedelskonsulent och/eller konsultationstekniker tillsammans med förskrivare och patient för att lösa patientens unika behov. I vissa fall kan även Hjälpmedelscentralens underleverantör utföra specialanpassning. Specialanpassningar kan göras på de flesta typer av hjälpmedel och på såväl artiklar med funktionshyra som köphjälpmedel. Hjälpmedelscentralen har resurser för sömnad, trä, svets, metall, elektronik, datorer och medicinteknik.   

En specialanpassning är: 

  • när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett 
  • när konstruktionsmässiga ingrepp görs 
  • när ett tillägg görs på en färdig produkt 
  • om en ny produkt konstrueras och tillverkas 
  • när produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde