Specialanpassning – brukare inflyttad från område utanför VGR

Enligt den riksöverenskommelse som ligger till grund för Västra Götalandsregionens flyttrutin ska vi vara särskilt tillmötesgående när det gäller övertagande av specialanpassat hjälpmedel. 

För att säkerställa att specialanpassade hjälpmedel registreras vid flytt till Västra Götaland ska Hjälpmedelscentralen vid övertag av hjälpmedel ställa frågan om hjälpmedlet är specialanpassat.

När frågan kommer före patienten har flyttat

1. Hjälpmedelscentralen registrerar en specialanpassningsorder på den inflyttade patienten för att i Sesam kunna registrera hjälpmedlet som specialanpassat.

2. När hjälpmedelscentralen får besked om behandlingsansvarig förskrivare kontaktar hjälpmedelstekniker denne om inte förskrivaren redan kontaktat hjälpmedelstekniker. En gemensam uppföljning av det specialanpassade hjälpmedlet föreslås. Tid för uppföljningen faktureras på specialanpassningsaktiviteten.

3. När hjälpmedlet har fått individnummer noterar hjälpmedelstekniker i Sesam vilket landsting som utfört specialanpassningen, deras specialanpassningsnummer, eventuell kontaktuppgift som telefonnummer samt vilket VG-specialanpassningsnummer som hjälpmedlet fått.

4. Hjälpmedelstekniker märker hjälpmedlet med VG- specialanpassningsetikett men låter även ursprungsmärkningen från det landsting som utfört specialanpassningen sitta kvar.

5. Behandlingsansvarig förskrivare för journal

När frågan om övertag kommer efter att patienten flyttat

Om förskrivare blir kontaktad av patient efter att denne redan flyttad in
i Västra Götaland kontaktas kundtjänsten på telefonnr: 010-473 80 80,val 2 därefter val 5 för fakturafrågor, för att få hjälpmedlen inregistrerade i Sesam. Meddela då också om något hjälpmedel är specialanpassat. Hjälpmedelscentralen kontaktar ursprungslandsting för uppgifter därefter följs punkt 2-5.

Senast uppdaterad: 2023-05-24 14:05