Omärkt specialanpassning

Ibland upptäcks, t ex i samband med ett avhjälpande underhåll, att ett hjälpmedel är specialanpassat utan att hjälpmedlet är märkt med röd etikett ”specialanpassat hjälpmedel” eller i Sesam är registrerat som specialanpassat.

Åtgärder från tekniker, konsulent och förskrivare:

  1. Hjälpmedelstekniker eller behandlingsansvarig förskrivare som upptäcker ett omärkt specialanpassat hjälpmedel kontaktar hjälpmedelstekniker med specialanpassningskompetens.
  2. Hjälpmedelstekniker upprättar riskanalys på befintligt hjälpmedel
  3. Hjälpmedelstekniker (i de fall hjälpmedelstekniker är den som upptäcker att hjälpmedlet är omärkt) kontaktar behandlingsansvarig förskrivare och påtalar att en specialanpassning är gjord utan dokumentation, vilka ev risker kvarstår, om justeringar behöver göras. Förskrivaren tar ställning till om specialanpassningen ska vara kvar.
  4. Om specialanpassningen ska vara kvar ska behandlingsansvarig förskrivare registrera en specialanpassningsarbetsorder samt en specialanpassningsanvisning. Hjälpmedelstekniker och förskrivare följer därefter specialanpassningsinstruktionen.
  5. Ska specialanpassningen demonteras registrerar behandlingsansvarig förskrivaren en arbetsorder ”installation/montering/demontering” med instruktion om borttagande av specialanpassning. Om specialanpassningen har utförts av patient/anhörig/förskrivare och återställande medför kostnader så faktureras detta som onormalt slitage. (se hantering av skada utöver normal förslitning/onormalt slitage i ”Din guide till hjälpmedelsavtalet”)
  6. Om hjälpmedelscentralens personal har orsakat felet skriver de en intern avvikelse. Om förskrivare/brukare/anhörig orsakat felet ska förskrivaren felanmäla det inträffade i sin verksamhets felrapporteringssystem.