Val 3 - Hjälpmedelskonsulent, Information och generell vägledning kring hjälpmedel

För patientspecifik rådgivning var god registrera en arbetsorder- Konsultation i webSesam.

Kl.08:00-12:00 kommer du att få 2 val: 

  • Val 1- Information och vägledning som berör manuella rullstolar med tillbehör samt ramper. Välj med fördel att ring på förmiddagen om din fråga gäller dessa produkter. 
  • Val 2- Information och vägledning som berör övriga produktområden.

Kl.13:00–16:30 kopplas du direkt till Hjälpmedelskonsulent som svara för övriga produktområden.