Avhjälpande underhåll

Informera gärna patient, anhörig, personal om att dom kan beställa avhjälpande underhåll (undantag akut avhjälpande underhåll )själva genom att ringa vår kundtjänst 010-473 80 80 eller göra felanmälan via vår webb Felanmäl ditt hjälpmedel - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren. Underhållet ska företrädesvis ske på Hjälpmedelscentralen. Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar. Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

För bästa möjliga service är det viktigt att:

  • Ange individnummer på hjälpmedlet.
  • Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner.
  • Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats.
  • En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller. Var den trasiga detaljen är placerad, höger, vänster, fram eller bak.

Patient, anhörig, personal kan också beställa avhjälpande underhåll genom att ringa vår kundtjänst eller göra felanmälan via vår webb.

Guide till förskrivare vid val av arbetsorder

Avhjälpande Underhåll - utföres på HMC

Välj denna när patienten/anhörig/personal själv ta med sig hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen. Patienten eller angiven kontaktperson kommer att bli uppringd för tidsbokning. Kontrollera att kontaktuppgifter är korrekta!


Avhjälpande underhåll som patient själv önskar utföra

Då patient efterfrågat och överenskommelse skett med förskrivare kan patient, eller dennes vårdnadshavare, själv göra enklare reparationer. Det förutsätter att förskrivare registrerat detta i webSesam på artikelnummer 01114.


Avhjälpande underhåll - hos kund/brukare

Välj denna när patient/anhörig/personal inte har någon möjlighet att ta med sig hjälpmedlet till oss utan att vi tar oss antingen till förskrivarens arbetsplats eller till patientens vistelseadress. Det är viktigt för oss att det tydligt framgår var hjälpmedlet finns.


Avhjälpande underhåll - Snabbservice (kan inte bokas i webSesam)

Snabbservice är en möjlighet för patienten att själv komma till Hjälpmedelscentralen med sitt trasiga hjälpmedel och få en snabbare åtgärd än vid ett vanligt avhjälpande underhåll. Patienten kontaktar själv Hjälpmedelscentralen och bokar tid när denne kan lämna in sitt hjälpmedel. Omfattar i första hand rollatorer och rullstolar, övriga hjälpmedel efter överenskommelse. Hjälpmedelscentralen registrerar arbetsordern.


Hjälpmedelsservice på plats

Tjänsten Hjälpmedelsservice på plats innebär att tekniker utför enklare service på hjälpmedel på överenskommen plats. På så sätt kan vi tillsammans arbeta förebyggande, effektivt och hållbart samtidigt som det ger en ökad tillgänglighet av Hjälpmedelscentralens tjänster. Det medför även en ökad säkerhet för patienten.

Hjälpmedelscentralen kan erbjuda servicetjänster på önskad plats i form av
Rollatorservice, enklare avhjälpande underhåll på rollatorer. Sker i form av drop-in verksamhet och kan anordnas i samband med t ex kommunens säkerhetsdagar, caféverksamhet eller andra arrangemang där det kan vara aktuellt, eller på större äldreboende. Kräver inte arbetsorder. Arrangör bör vara närvarande.
Hjälpmedelsservice på manuella rullstolar, enklare avhjälpande underhåll. Sker i form av drop-in verksamhet och kan anordnas i samband med t ex säkerhetsdagar, caféverksamhet, eller andra arrangemang där det kan vara aktuellt, eller på större äldreboende. Kräver inte arbetsorder. Arrangör bör vara närvarande.
Knutpunkt är en överenskommelse mellan lokal vårdgivare och Hjälpmedelscentral om service på en önskad plats. Knutpunkt är till för både patienter och förskrivare och kan gälla tex
- Avstämning och eller rådgivning mellan tekniker och förskrivare
- Avhjälpande underhåll på alla manuella hjälpmedel
- Monteringar
- Anpassningar
Föregås av arbetsorder i webSesam

Hör av er till koordinator eller servicechef för underhåll/service på er ort för att diskutera hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.