Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackkompetens.

Hjälpmedelscentralen följer de aktuella kraven från myndigheter och standarder som också är reglerat vid upphandling.

Hjälpmedelscentralen har gjort en omfattande riskanalys på produktnivå för att ta reda på vilka hjälpmedel som omfattas av förebyggande underhåll.

Hjälpmedelscentralen kartlägger fortlöpande produkter där vi jämför bruksanvisning, tillverkarens anvisningar vid och utanför upphandling, inkomna medicintekniska avvikelser, antal underhåll och tidsåtgång. Utifrån det samlade resultatet görs en bedömning av risker, underhållsbehov och  verksamhetskritisk funktion.

För de hjälpmedel som efter kartläggningen har behov av förebyggande underhåll framgår det på individkortet i webSesam med vilken periodicitet och när senaste FU är utförd. Intervallet är reglerat i antal dagar mellan varje förbyggande underhåll.

Hjälpmedelscentralen kontaktar patienten 2 veckor i förväg innan ett eventuellt förebyggande underhåll/besiktning genomförs.