Akut avhjälpande underhåll

Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs alltid av förskrivare i webSesam*. Akuta behov som åtgärdas ska vara kopplade till svårigheter att sköta basala behov som att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett eller säng, eller situationer där det finns risk för vårdskada. Det gäller även kommunikationshjälpmedel, för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose de basala behoven Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan brukaren får, trots besvär, klara sig den tid det tar för ordinarie reparation att utföras (påbörjas inom 3 arbetsdagar och utföres inom 10 arbetsdagar). 

Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras.

*Undantag: vissa hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet kan hjälpmedelsanvändaren själv beställa genom att ringa till kundtjänst.

Avhjälpande underhåll - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen