Teknisk översyn

I vissa fall kan förskrivaren göra bedömning att ett hjälpmedel behöver en ”teknisk översyn”, en typ av planerat avhjälpande underhåll där det krävs teknisk kompetens. Exempel är när hjälpmedlet utsätts för extra belastning, brukare/patienter som ligger nära max brukarvikt, brukare/patienter med spasticitet där en besiktning av t.ex. svetsfogar bör ske. Förskrivaren ska alltid göra en egen översyn av hjälpmedlet innan beställning sker. Bedömer förskrivaren att hjälpmedlet inte är i gott skick utan behöver ses över av tekniker beställs en teknisk översyn från Hjälpmedelscentralen, välj arbetsorder ”Teknisk översyn”.

Beskriv i beställningen vilka delar som är speciellt utsatta. Teknisk översyn är ett planerat underhåll som inte styrs av ledtiden. Tekniker ska däremot inom 10 arbetsdagar kontakta brukare/patient för vidare överenskommelse.