Jour

Jourreparation gäller alltid för sängar, personlyftar och luftfyllda madrasser.

Jourreparationer för manuell rullstol för självständig förflyttning, vårdarmanövrerad manuell rullstol, drivaggregat för självständig förflyttning och elrullstol för inomhusbruk bedöms av förskrivaren.

Artikelnummer rätt till jour beställs i webSesam av förskrivaren och informationsblad lämnas till patient.

  • 01111 - Rätt till Jour Elrullstol för inomhusbruk
  • 01112 - Rätt till Jour Manuell rullstol för självständig förflyttning
  • 01113 - Rätt till Jour Drivaggregat för självständig förflyttning
  • 01115 - Rätt till Jour Vårdarmanövrerad manuell rullstol

Checklista för bedömning av behov av jourreparation
Infoblad jourrep. luftfylld madrass
Infoblad jourrep. manuella rullstolar, drivaggregat, elrullstolar
Infoblad jourrep. elektrisk reglerbar säng, sänglyft, personlyft

Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska i samband med förskrivning eller leverans få skriftlig information om vad jourreparation innebär och hur tjänsten beställs.

Telefonnumret finns dels i den skriftliga informationen men också på det aktuella hjälpmedlet om det är lyftar, sängar och madrasser.

Bedömer du att felet är så allvarligt att det behöver åtgärdas inom 8 arbetstimmar (gäller vardagar) registreras ett akut avhjälpande underhåll. 

Vad innebär jourreparation?
Jourreparation innebär att behov av reparation kan anmälas utanför ordinarie öppettider. Reparationen utförs i hemmet.

Bedömer Hjälpmedelscentralens tekniker att felet kan åtgärdas hemma ska tekniker vara på plats inom 5 timmar, om man inte kommer överens om någon annan tidpunkt. 

När kan det vara aktuellt med en jourreparation?
Nödsituationer som kan vara aktuellt med jourreparation är om något av dessa hjälpmedel inte fungerar och det i sin tur medför en stor påverkan på, och är avgörande för:

  • att kunna äta och dricka
  • att  kunna förflytta sig till och från toalett och säng
  • om det trasiga hjälpmedlet medför risk för skada 

Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan patient får vänta tills nästkommande vardag för att kontakta Hjälpmedelscentralen eller sin vårdgivare och beställa reparation.  

När och hur kan patienten anmäla behov av jourreparation?
Vardagar kl.16:30-22:00 och lördagar, söndagar och röda dagar kl.08:00-22:00. 

När patienten ringer till Hjälpmedelscentralen kommer den tekniker som svarar att ställa ett antal frågor. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller och vad det är som gått sönder så bedömer teknikern tillsammans med patienten vilken åtgärd som är möjlig. Det är inte alla fel som kan åtgärdas i hemmet. Hjälpmedlet kan behöva hämtas in till Hjälpmedelscentralens verkstad och reservdelar kan behöva beställas.

Säng och sänglyft, felsökning:
Kontrollera att sängens alla sladdar är anslutna ordentligt, till vägguttag, manöverdosa, motorer och att ingen sladd är i kläm. Fel som åtgärdas på jourtid är: Om en säng har fastnat i ett sådant läge att brukaren inte kan ta sig i och ur. Om sängryggens vinkel har fastnat i uppvinklat läge.

Personlyftar, felsökningar:
Kontrollera att lyften har laddats och att sladden till manöverdosa är ansluten samt att ingen sladd är i kläm. Kontrollera också att knappen för nödstopp inte är intryckt. Har lyften fastnat i upplyft läge finns nödsänkning, se bruksanvisning. På nyare modeller av lyftar kan en orange informationslampa tändas på manöverpanelen. Den indikerar behov av årlig besiktning. Lyften kan användas som vanligt tills besiktningen är genomförd. Fungerar inte personlyften efter felsökning kan jourreparation utföras
 
Luftfyllda madrasser
Använd instruktion/felsökningsschema som finns i hjälpmedlets bruksanvisning. Kontrollera alltid att nödvändiga sladdar och slangar är anslutna.