Felanmäl ditt hjälpmedel

Vid felanmälan ringer du vår kundtjänst eller felanmäler via vår webb. För att vi ska kunna ge bästa möjliga service behöver vi ha följande uppgifter:          

  • Hjälpmedlets individnummer
  • Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
  • Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat

Reparationen ska i mesta möjliga mån ske på Hjälpmedelscentralen. 
Vi tar endast emot förbokade besök. 

Snabbservice och reparationer som ska utföras på Hjälpmedelscentralen
För dig som bokar och väljer att komma in till Hjälpmedelscentralen för att åtgärda fel på hjälpmedlet, tänk på att du behöver vara självständig i dina förflyttningar eller har med dig någon medhjälpare, då Hjälpmedelscentralens personal inte har någon möjlighet att hjälpa till.

Vänd dig till din förskrivare om du har önskemål om att själv göra enklare reparation på ditt hjälpmedel.