Lämna tillbaka hjälpmedel

Om behovet av hjälpmedel upphör och du behöver hjälp med återlämningen, kontaktar du din förskrivare som ansvarar för att skriva en hämtorder.

Vid hämtning av hjälpmedel från hemmet, tänk på att vara nåbar på telefon.
Nummer som vi vanligtvis ringer från är
010-1664200 alt. 010-3312290, Västra Götalandsregionen.

Tänk på att hjälpmedlen ska vara synligt rengjorda och vid behov desinficerade innan återlämning görs till Hjälpmedelscentralen.

Vill du som privatperson själv ombesörja återlämningen av hjälpmedel, är du välkommen att komma direkt till Hjälpmedelscentralen under våra öppettider kl.08:00-16:30. Följ skyltning "Återlämning av Hjälpmedel".