Återlämning av medicinska behandlingshjälpmedel


Hjälpmedlet ska återlämnas, komplett och väl rengjort från synlig smuts.

Vid känd smitta avtorka även alltid med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Förbrukningsartiklar till hjälpmedlet kasseras och ska inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen. Exempel på förbrukningsartiklar är:

  • Behållare för uppsamling av sekret
  • Befuktarburk
  • Andningsslang
  • Andningsmask
  • Filter
  • Infusionsaggregat
  • Elektroder till TENS-apparat

Vid frågor och funderingar kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst på telefonnummer 010-473 80 80, val 1 därefter val 2 för övriga frågor.