Om oss

Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, Uddevalla.

Uppdraget utgår från Samarbetsavtalet med en servicenivå som är lika för alla vårdgivare och patienter inom Västra Götaland.

Avtalet omfattar hjälpmedel inom områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation.  

Utöver Samarbetsavtalet arbetar vi med hjälpmedel för medicinsk behandling  samt service & grundutrustning till våra samarbetspartner inom kommuner.

Vårt tjänsteutbud grundar sig på vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.

Avtalet omfattar inte hjälpmedel inom områdena syn, hörsel, ortopedteknik, inkontinens och diabetes.