Mål för Hjälpmedelscentralen

Patient- och brukarsäkerhet

Att patientens, brukarens och hjälpmedelsanvändarens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.

Leveranssäkerhet

Att säkerställa så att rätt produkt och/eller tjänst levereras i rätt tid till rätt plats.

Tillgänglighet

Att god tillgänglighet uppnås och säkerställs för förskrivare, patient, brukare och hjälpmedelsanvändare.

Säkra och funktionella hjälpmedel bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans bidrar vi till det goda livet.