Behöver du Hjälpmedel?

Du som har behov av hjälpmedel skall kontakta din rehabmottagning, vårdcentral, läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, logoped eller annan yrkeskategori som har rätt att förskriva hjälpmedel och som kan göra en bedömning av dina behov.

Hjälpmedelscentralen hyr inte ut några hjälpmedel eller bedriver någon försäljning av hjälpmedel till privatpersoner.

Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för hjälpmedel inom syn, hörsel, ortopedi, inkontinens, stomi och diabetes.

1177

Länk till vårdguiden 1177