Filmen om Cashmira

Filmen om Cashmira och Försörjningsförvaltningen/ Hjälpmedelscentralens insatser.