Kvalitets och miljömål

Vi vill ligga i frontlinjen inom kvalitets- och miljöområdet för vår bransch.

För oss är det viktigt med hög patientsäkerhet, tillgänglighet och säkra leveranser samt att vi ställer rätt krav på kvalitetsprodukter och samordning av våra transporter. Genom detta bidrar vi till det goda livet och hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen.

Vi gör detta med tydliga processer

  • att varje medarbetare känner till uppdrag, mål och rutiner för verksamheten
  • ett avvikelsefokuserat förbättringsarbete som utgår från våra interna och externa avvikelser. Detta arbete bedrivs så nära problemens ursprung som möjligt med ledorden "kundfokus, enkelhet och visuellt"
  • Systematiskt arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan
  • ambitionen att ge bästa möjliga service

Hjälpmedelscentralen är från augusti 2016 kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 1400:2015.