Rätt till jour

Vad innebär jourreparation?
Har du rätt till jour så har du fått ett informationsblad från din förskrivare där telefonnummer och tider till jouren finns. Telefonnumret finns även på ditt hjälpmedel om det gäller lyft, säng och madrass.

När kan det vara aktuellt med en jourreparation?
Det kan vara aktuellt med jourreparation om det i sin tur medför en stor påverkan på och är avgörande för:

  • att du ska kunna äta och dricka
  • att du ska kunna förflytta dig till och från toalett och säng
  • om det trasiga hjälpmedlet medför risk för att du skadar dig

Övriga hjälmedelsbehov räknas inte som jour. Vanlig felanmälan gör du till Hjälpmedelscentralens Kundtjänst, är behovet akut kontaktar du din förskrivande enhet som bedömer och registrerar en akut reparation. 

När du ringer till jouren kommer den tekniker som svarar att söka fram i hjälpmedelsregistret att du har rätt till jour för det aktuella hjälpmedlet och därefter ställa ett antal frågor till dig. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller och vad som har gått sönder så bedömer teknikern tillsammans med dig vilken åtgärd som är möjlig. Det är inte alla fel som kan åtgärdas hemma hos dig. Hjälpmedlet kan behöva hämtas in till Hjälpmedelscentralens verkstad och reservdelar kan behöva beställas. Om felet kan åtgärdas på plats i ditt hem, behöver ni också göra upp om tidpunkt för när tekniker ska komma hem till dig.

Innan du ringer jouren:

Felsökning - Säng och sänglyft
Kontrollera att sängens alla sladdar är anslutna ordentligt, till vägguttag, manöverdosa, motorer och att ingen sladd är i kläm. Fel som åtgärdas på jourtid är: Om en säng har fastnat i ett sådant läge att man inte kan ta sig i och ur. Om sängryggens vinkel har fastnat i uppvinklat läge

Felsökning - Personlyftar
Kontrollera att lyften har laddats och att sladden till manöverdosa är ansluten samt att ingen sladd är i kläm. Kontrollera också att knappen för nödstopp inte är intryckt. Har lyften fastnat i upplyft läge finns nödsänkning, se bruksanvisning. På nyare modeller av lyftar kan en orange informationslampa tändas på manöverpanelen. Den indikerar behov av årlig besiktning. Lyften kan användas som vanligt tills besiktningen är genomförd. Fungerar inte personlyften efter felsökning kan jourreparation utföras.
 
Felsökning - Luftfyllda madrasser
Använd instruktion/felsökningsschema som finns i hjälpmedlets bruksanvisning. Kontrollera alltid att nödvändiga sladdar och slangar är anslutna. 

Har du frågor om joursservice kontaktar du i första hand din förskrivande enhet eller till Hjälpmedelscentralens Kundtjänst på telefonnr: 010- 473 80 80, val 1 och därefter val 1 för felanmälan.