Utbildning avancerad läkemedelsautomat

Formuläret är första steget av en förfråga till Hjälpmedelscentralen.
Det är inte en bindande beställning. När Hjälpmedelscentralens utbildningsprocess har fått in förfrågan kommer ansvariga att ta kontakt med frågeställaren för att komma överens om vad som är möjligt och få mer detaljer inför bokning.

Tänk på att förankra med chef/ansvarig att din förfrågan och uppdraget är relevant.

Insats görs enligt överenskommelser om debitering i avtalen. Utgångspunkt är ordinarie avtalstaxa per timma och per personal som medverkar och den tid som åtgår förberedelser, undervisningstid och efterarbete. Debitering och redovisning görs via Sesam2.