Gånghjälpmedel barn och vuxna

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. 
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. 

Välkommen till en heldagsworkshop om gånghjälpmedel som 
innehåller både teoretiska och praktiska moment!

Vad får du lära dig?

  • Genomgång av upphandlat sortiment.
  • Praktisk hantering av hjälpmedlen, bl.a. justering och montering
    av tillbehör utifrån personers olika förutsättningar.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Introduktion och teoretisk genomgång.
  • Diskussion.
  • Workshop.

Vem vänder sig utbildningen till?

Förskrivare av gånghjälpmedel med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.